KNVB Schoolvoetbal Almere

Schoolvoetbal Almere
uitrusting | Schoolvoetbal Almere

Scheenbeschermers en Voetbalschoenen

2 nov, 2023 | Spelregels

Scheenbeschermers en Voetbalschoenen

2 nov, 2023 | Spelregels

Elk jaar krijgen wij als organisatie van de voorrondes in Almere de vraag of scheenbeschermers en voetbalschoenen verplicht zijn. De gespeelde wedstrijden tijdens deze voorrondes vallen onder de regels van de KNVB. Hierin staat het volgende beschreven:

Regel 4 De uitrusting van de spelers

Veiligheid
Een speler mag niets dragen dat gevaarlijk is voor hem of een andere speler (dit geldt ook voor alle soorten sieraden).

Standaarduitrusting De verplichte standaarduitrusting van een speler bestaat uit de volgende afzonderlijke onderdelen:

 • een trui of shirt met mouwen – wanneer onderkleding wordt gedragen, moeten de mouwen van dezelfde hoofdkleur zijn als de mouwen van de trui of het shirt;
 • een korte broek – wanneer een zogenaamde slidingbroek of maillot wordt gedragen, moet deze van dezelfde hoofdkleur zijn als de korte broek;
 • kousen, als tape of soortgelijk materiaal is aangebracht aan de buitenkant van de kousen moet deze van dezelfde kleur zijn als dat deel van de kousen waarop het is aangebracht;
 • scheenbeschermers;
 • schoenen.

Scheenbeschermers

 • moeten volledig zijn bedekt door de kousen;
 • moeten zijn vervaardigd van rubber, plastic of ander geschikt materiaal;
 • geschikt materiaal; · moeten een redelijke mate van bescherming bieden.

Overige uitrusting

Een speler mag naast de standaarduitrusting andere uitrusting gebruiken, mits het enige doel hiervan is om hem fysiek te beschermen en het geen gevaar oplevert voor enig andere speler.

Alle kledingstukken of uitrusting anders dan de standaarduitrusting moeten worden geïnspecteerd door de scheidsrechter en er moet zijn vastgesteld dat ze niet gevaarlijk zijn.

Moderne beschermende uitrusting zoals een hoofddeksel, maskers en knie- en armbescherming gemaakt van zacht, lichtgewicht bekleed materiaal worden niet als gevaarlijk beschouwd en zijn derhalve toegestaan.

Als hoofdbedekking wordt gedragen, dan moet deze:

 • zwart zijn of van dezelfde hoofdkleur als het shirt (vooropgesteld dat de spelers van hetzelfde team dezelfde kleur dragen);
 • in overeenstemming zijn met de professionele uitstraling van de uitrusting van de speler niet zijn vastgemaakt aan het shirt;
 • geen gevaar opleveren voor de speler die het draagt of voor een andere speler (bijv. een sluitmechanisme om de hals);
 • geen uitstekende onderdelen bezitten.

Wij begrijpen als organisatie van de voorrondes in Almere dat er heel veel kinderen mee willen doen die niet in het bezit zijn van scheenbeschermers en voetbalschoenen. Om nu niet meteen iedereen extra kosten te laten maken hebben wij besloten hierop niet te controleren tijdens de voorrondes, maar willen er u wel nadrukkelijk op wijzen dat de verantwoording van het gebruik hiervan bij de deelnemer zelf ligt. De organisatorische verenigingen en partners kunnen dan ook op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.

Wij adviseren dan ook altijd om deze regels wel in acht te nemen.

Als uw team bij de Almeerse finale als winnaar van het veld stapt, dan gaat uw team door naar de volgende ronde. Deze ronde valt dan niet meer onder onze organisatie, maar volledig onder die van de KNVB. Wij kunnen als organisatie dan ook niet vertellen hoe er daar met deze regels om gegaan wordt.

In het stukje “extra uitrusting” staat vermeld dat alle uitrusting die niet onder de standaard uitrusting valt gecontroleerd moet worden door de scheidsrechter. Als organisatie zijn wij ervan op de hoogte dat de kans groot is dat een van de teams de verantwoording van spelbegeleider (scheidsrechter) tijdens de wedstrijd heeft. Indien er wat de uitrusting betreft een meningsverschil tussen beide teams is, zal de organisatie hier de beslissing over nemen.

Pin It on Pinterest