WEDSTRIJDREGLEMENTEN

 

Voor ieder team moet een begeleider van tenminste 18 jaar of ouder aanwezig zijn op de dagen dat het team speelt. Indien u meerdere teams per leeftijdscategorie heeft ingeschreven gaan wij ervan uit dat de begeleider op de hoogte is welk team hij begeleidt. Elk team dient uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aangemeld te zijn door de begeleider, bij het wedstrijdsecretariaat.

BIJZONDERHEDEN REGLEMENT KNVB SCHOOLVOETBAL

Deze reglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met de landelijke finales KNVB Schoolvoetbal 2023/’24
Bij het KNVB Schoolvoetbal zijn dezelfde regels van kracht als bij de andere competities die door de KNVB worden georganiseerd, maar er zijn een paar bijzonderheden. Die staan hierin vermeld.

www.knvb.nl/schoolvoetbal

Wedstrijdreglementen

8 TEGEN 8 VOOR GROEP 7/8

1. Reglementen
De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB.

2. Deelname
Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die in groep 7 of 8 zitten en op dezelfde school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2010. Er mogen 2 kinderen mee doen per team die maximaal 1 jaar ouder zijn (z.g.n. ‘zittenblijvers’, deze zijn geboren op of na 1 oktober 2009). In overleg met het desbetreffende district kunnen maximaal 2 scholen samengevoegd worden om één schoolvoetbalteam te vormen. Dit in verband met toenemende krimpgebieden.

3.Gemengd spelen
Jongens en meiden mogen in hetzelfde schoolteam spelen. Dergelijke teams spelen mee met teams welke geheel uit jongens bestaan. Deze teams dienen dan ook als jongens teams ingeschreven te worden.

4.Niet wisselen van team
Wanneer een school zich heeft ingeschreven met meer dan één team, mogen spelers niet worden overgeheveld van de ene naar de andere ploeg. Dat is evenmin toegestaan wanneer de andere teams van de school zijn uitgeschakeld.

5. Ongerechtigde spelers
Komt een team met ongerechtigde spelers uit, dan wordt de wedstrijd ongeldig verklaard en heeft de tegenpartij met 3-0 gewonnen. Ongerechtigde spelers zijn spelers die :

  • Niet op de basisschool zitten welke het team vertegenwoordigt.
  • Niet tot de groepen behoren welke het team vertegenwoordigt.
  • Niet op de spelersopgave staan die vooraf bij de organisatie ingediend is.

6. Gelijke stand in de poule
Wanneer twee of meer ploegen gelijk zijn geëindigd in hun poule, moet een van de volgende criteria – in de hier onderstaande volgorde – uitkomst bieden:

  • Het onderlinge resultaat,
  • Is dat ook gelijk, dan geldt: Het doelsaldo,
  • Is dat gelijk, dan geldt: Het hoogste aantal gescoorde doelpunten. Leveren deze criteria nog geen winnaar op, dan volgt de beslissing door het nemen van strafschoppen.

7. Strafschoppen (9 meter)
Van elk team nemen om en om vijf verschillende spelers volgens
het ABAB principe een strafschop. Benutten de teams evenveel strafschoppen, dan wordt daarna door elk team beurtelings een strafschop genomen, totdat een beslissing valt. De extra strafschoppen worden genomen door spelers die niet aan de reeks van vijf strafschoppen hebben deelgenomen. Hebben alle spelers een strafschop genomen en is de beslissing nog niet gevallen, dan mogen weer de deelnemers aan bod komen die bij een van de eerste vijf penalty’s van hun team waren betrokken.

8. Wedstrijdduur
De wedstrijden duren minimaal 2 x 10 minuten. Er wordt geen gebruik gemaakt van een time-out. Tijdens de voorrondes kan
de organisatie hiervan afwijken, mits vooraf gecommuniceerd
aan de deelnemende teams. Na de eerste helft wisselen de teams onmiddellijk van speelhelft. Er is dus geen rusttijd. Er wordt ook niet getost. Het eerstgenoemde team neemt de aftrap en het andere team kiest welk doel het wil verdedigen.

9. Gelijke stand
Staat na een kruisfinale of de finale een gelijke stand op het bord, dan volgt een strafschoppenserie zoals omschreven bij regel 7.

10. Straftijdsregeling
Er is een straftijdsregeling 5 minuten van toepassing.

11. Uit het veld gestuurd
Een speler die door de scheidsrechter uit het veld wordt gestuurd, mag niet meedoen aan de volgende wedstrijd.

12. Spelerslijst
Voor het begin van elke toernooi geeft een vertegenwoordiger
van de school aan het wedstrijdsecretariaat een lijst met daarop vermeld: voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht van
de deelnemers. De spelerslijst dient ondertekend te worden door het schoolhoofd. Deze spelerslijst is ook van toepassing tijdens de districtsfinales en de landelijke finale. Er mogen dan geen spelers meer aan worden toegevoegd.

13. Kleding
De spelers van een team dragen sportkleding. Zij beschikken ook over een reserveshirt met een afwijkende kleur.

14. Niet aanwezig
Is een team niet op het veld aanwezig wanneer de wedstrijd moet beginnen, dan heeft de tegenpartij met 3-0 gewonnen.

15. Leiding

De deelnemende scholen zorgen in de toernooien per deelnemend team voor de aanwezigheid van een wedstrijdleid(st)er en begeleid(st)er.
De wedstrijden in de districtsfinales worden zoveel mogelijk geleid door scheidsrechters die vallen onder de KNVB districten waartoe de deelnemende scholen behoren.

16. Wisselen
Door wisselen is toegestaan. Bij 8 tegen 8 met een maximum van 3 spelers en bij 6 tegen 6 met een maximum van 2 spelers.

17. Bal Grootte
Er wordt gespeeld met bal grootte nummer 5, gewicht 320 gram.

18. Toernooileiding
De toernooileiding beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

19. Aantal spelers
Maximaal 13 spelers.

Wedstrijdreglementen

6 TEGEN 6 VOOR GROEP 5/6

De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen
en bepalingen die staan vermeld bij het wedstrijdreglement KNVB Schoolvoetbal 2022/’23 voor groep 7/8. De belangrijkste bepalingen die daarvan afwijken:

1. Deelname
Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die in groep 5 of 6 zitten en op dezelfde school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2012. Er mag 1 kind meedoen per team die maximaal 1 jaar ouder is (z.g.n. ‘zittenblijvers’, deze zijn geboren op of na 1 oktober 2011). In overleg met het desbetreffende district kunnen maximaal 2 scholen samengevoegd worden om één schoolvoetbalteam te vormen. Dit in verband met toenemende krimpgebieden.

2. Strafschoppen
De afstand van de strafschoppen is 7 meter.

3. Bal Grootte
Er wordt gespeeld met bal grootte nummer 4, gewicht 290 gram.

4. Wissels
Maximaal 2 wissel spelers.

5. Aantal spelers
Een team bestaat uit maximaal 11 spelers.

 De spelbegeleider & wedstrijduitslag

De organisatie doet elk jaar zijn uiterste best om voor elke wedstrijd een spelbegeleider te regelen. Helaas blijkt dit vaak niet te lukken. Indien er geen spelbegeleider is voor de wedstrijd dan dient het eerstgenoemde team hiervoor zorg te dragen. Dit team is ook verantwoordelijk dat de juiste uitslag bij het wedstrijdsecretariaat terecht komt. Indien het wedstrijdsecretariaat 30 minuten na afloop van de wedstrijd geen uitslag heeft ontvangen verliest het verantwoordelijke team met 0-3.

Indien de regels geen duidelijkheid geven

Mocht het geval voorkomen dat de regels over bepaalde situaties niet duidelijk genoeg zijn, dan beslist de organisatie wat er moet gebeuren. Op deze beslissing kan dan ook geen bezwaar gemaakt worden.

Onderstaand kunt u de aanvullende flyers van de KNVB downloaden.

Pin It on Pinterest

Share This